BRUSSEL - CDH pleit voor een globaal plan tegen geweld. Zowel de federale als de regionale en lokale overheden moeten bij het plan betrokken worden, dat gericht is tegen alle vormen van geweld, ook binnen het gezin, en aandacht heeft voor zowel repressie als preventie.
Op het federaal niveau pleit de partij voor een Permanent Preventiesecretariaat, dat het grootstedenbeleid en de veiligheidscontracten moet coördineren. De partij denkt voorts aan een ‘trekkingsrecht’ op de federale begroting. Daarmee zouden de gemeenschappen de beslissingen van de jeugdrechters kunnen uitvoeren. Met dat systeem wil de partij een grotere coherentie tussen de verschillende niveaus bewerkstelligen. De trekkingsrechten moeten maken dat de opgelegde maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

CDH wil voorts dat er 1.500 wijkagenten en duizend straatbemiddelaars extra worden aangeworven. De begroting van de politie moet met 15 procent stijgen en de zogeheten KUL-norm, de door de KU Leuven opgestelde verdeling van de middelen tussen de politiezones, moet beter rekening houden met de eigenschappen van de zone.