BRUSSEL - In april 2007 werden in België 652 bedrijven failliet verklaard. Dat is een stijging met 9,8 procent in vergelijking met april 2006. Dat blijkt uit statistieken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Het aantal faillissementen gedurende de laatste drie maanden bedraagt 2.014; een toename met 2,4 procent tegenover dezelfde periode van 2006.
In de bouwnijverheid was er de afgelopen drie maanden een stijging met 5,2 procent en in de horeca waren er 4,1 procent meer faillissementen. Het aantal faillissementen in het transport en de andere diensten nam toe met 4,3 procent. Het aantal failliete ondernemingen in de industrie daalde op zijn beurt met 0,8 procent. De handel kende een afname van 2,5 procent.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van drie maanden een daling met 2,3 procent in Vlaanderen. In Wallonië dalen de faillissementen met 0,5 procent en Brussel kent een toename met 21,3 procent.

Als de failliete ondernemingen opgedeeld worden volgens grootteklasse, voor dezelfde drie maanden in 2006, bedragen de veranderingen +6,9 procent voor ondernemingen zonder werknemers, -0,2 procent voor de kleine ondernemingen met 1 tot 9 werknemers, -2,1 procent voor de middelgrote ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en +10,0 procent voor de grotere bedrijven die 50 of meer personen aan het werk hebben.

Een uitsplitsing naargelang de rechtsvorm, ten slotte, geeft +2,4 procent voor de zelfstandigen, -16,2 procent voor de N.V.'s, +1,8 procent voor de B.V.B.A.'s en +24,4 procent voor de coöperatieven.