TOKIO - De Japanse senaat heeft maandag de weg vrijgemaakt voor een historische herziening van de pacifistische grondwet uit 1946, die het Japan onder meer belet een volwaardig leger te bezitten. Na de kamer van volksvertegenwoordigers zette nu ook de senaat het licht op groen voor het houden van een referendum over het onderwerp.
Dat betekent niet dat een herziening van de grondwet voor de nabije toekomst is. De wet over de organisatie van het referendum treedt immers pas in voege in 2010. Bovendien moet elk ontwerp tot grondwettelijke wijziging goedgekeurd worden door twee derde van het parlement, alvorens de Japanners er zich kunnen over uitspreken.

Volgens de conservatieve Japanse premier Shinzo Abe is de pacifistische grondwet niet meer aangepast aan de huidige tijd. De grondwet werd eind 1946 afgekondigd en trad in mei 1947 in voege. Japan was toen onder Amerikaanse bezetting. Het befaamde artikel 9 verbiedt de Japanners terug te grijpen naar elke vorm van militair geweld, ook niet in een collectief kader.

De rechtse regering meent dat het artikel de internationale ambities van Tokio in de weg staat, met name op het vlak van de deelname aan vredesoperaties.