BRUGGE - Het West-Vlaamse provinciebestuur gaat 23.000 euro investeren in alternatieve vogelafweer. Het provinciebestuur wil daarmee tegemoet komen aan de schade die onder meer duiven aanrichten aan de gekweekte koolgewassen.
Er komt een meldpunt 'Schade door duiven' en een depot met alternatieve afweermiddelen.

Vooral tijdens de periode mei-juni heeft de landbouw in West-Vlaanderen last van duiven. De vogels hebben dan jongen en beschikken maar over beperkte voedselbronnen. De pas aangeplante kolen zijn daarom bij de duiven erg in trek.

Het meldpunt 'Schade door duiven' moet het provinciebestuur concrete cijfers bezorgen over de omvang van de schade. De cijfers moeten het provinciebestuur de mogelijkheid bieden een kosten-batenanalyse op te stellen van de inzet van de diverse afweermiddelen. Het meldpunt wordt gecoördineerd vanuit het Provinciaal Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT).

Het depot met alternatieve afweermiddelen moet landbouwers de kans bieden om regelmatig met andere afweermiddelen zoals imitatieroofvogels, geluidssystemen met roofvogelgeluiden, enz. te gebruiken.

In het verleden bleek op enkele proefvelden dat de afwisseling van vogelafweersystemen het efficiëntste werkt. Het provinciebestuur wil een aantal middelen aanschaffen en die gecontroleerd verhuren aan landbouwers. Het depot start met een experiment in de pilootgemeenten Hooglede en Pittem.