Jacques Vandenhaute heeft nog steeds zijn kabinet
BRUSSEL - Jacques Vandenhaute beschikt nog steeds over zijn kabinet. Vandenhaute verloor zijn mandaat van gemeenteraadslid en burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe nadat was vastgesteld dat hij de beperking op de verkiezingsuitgaven had overschreden.
Dat schrijft Le Soir maandag. Vijf ambtenaren worden betaald om zich bezig te houden met de vzw's waar Vandenhaute nog steeds voorzitter van is.

Volgens Vandenhaute brengt dat voorzitterschap flink wat werk met zich mee. 'Mijn kabinet is samengesteld uit ambtenaren die aan die activiteiten werken die nuttig zijn voor het gemeentebestuur', verdedigt hij zich.

In afwachting dat de Raad van State een uitspraak doet over het beroep van Vandenhaute, blijft die laatste zijn kantoor behouden en blijven de vijf kabinetsattachés tot zijn dienst.

'Wat betreft het feit dat hij nog steeds zijn kantoor heeft en dat zijn kabinet ter zijner beschikking blijft, is er in de wet niets voorzien. Vanuit het oogpunt van de politieke ethiek lijkt me dat echter op het randje', aldus Marc Verdussen, professor grondwettelijk recht aan de UCL.

Volgens Willem Draps, titelvoerend burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, zal de toekomst van de vijf ambtenaren op de agenda staan van de volgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen.