Vandenbroucke sceptisch over plan Milquet
Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) staat 'sceptisch' tegenover het voorstel van federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH). Die wil een premie van 75 euro geven aan werklozen die in een andere regio willen gaan werken.
Vandenbroucke vreest dat een premie weinig efficiënt en rechtvaardig is. Hij betreurt dat Milquet geen overleg heeft gepleegd met de gewestministers.

Vandenbroucke waarschuwt Milquet voor de complexiteit van de zogenaamde mobiliteitspremie. Zo'n premie heeft nog nooit gefunctioneerd, stelt hij.

'Er bestaat een federale premie van 870 euro per jaar, die werd in 2007 door welgeteld 28 werkzoekenden gebruikt', aldus Vandenbroucke. De SP.A-minister vraagt zich ook af of een premie die differentieert op basis van woonplaats wel rechtvaardig is.

Vandenbroucke vreest ook dat aankondiging van Milquet op korte termijn 'een rem' kan betekenen op het beleid. 'Werkzoekenden die nog aarzelen om de grens over te steken, zullen wachten op de nieuwe premie', luidt het.

De Vlaamse minister vindt dat Milquet beter zou inzetten op overleg met en responsabilisering van de regio's, 'zodat ze voldoende druk durven en kunnen uitvoeren op werzoekenden inzake mobiliteit'.

Vandenbroucke betreurt ook dat Milquet geen overleg heeft gepleegd met de gewestministers. Haar voorstellen omtrent kinderopvang, opleiding en taalcursussen Nederlands zijn volgens Vandenbroucke bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen.

'Het zou veel beter zijn de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij gewesten en gemeenschappen te leggen, eerder dan deze taken nog eens op de federale schouders te willen laden', aldus Vandenbroucke.