De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn het maandag in Luxemburg nog niet eens geraakt over een hervatting van de onderhandelingen over een partnerschapsakkoord met Rusland.
De Europese ministers begroeten in hun conclusies de terugtrekking van de Russische troepen uit de bufferzones rondom de separatistische Georgische regio's Zuid-Ossetië en Abchazië als 'een essentiële stap in de uitvoering van het vredesakkoord'.

Ze vragen echter nog bijkomende stappen, onder meer in verband met de rol van de waarnemers van de Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Verenigde Naties.

De Europese Unie zette de onderhandelingen met Rusland over een partnerschapsakkoord in de koelkast na de Russische inval in Georgië.

Duitsland en Italië verdedigden maandag het standpunt dat de Russische terugtrekking uit de bufferzones de deur zou moeten openen voor een hervatting van de onderhandelingen.

Beide landen beklemtoonden het belang van het partnerschap voor de Europese Unie, onder meer inzake energiebevoorrading.

Het Franse EU-voorzitterschap hoopte een deal te bereiken over een hervatting van de onderhandelingen in november, naar aanleiding van de Europees-Russische top.

Het voorstel stuitte echter op bezwaren bij landen als Groot-Brittannië, Polen, Zweden en de Baltische staten, die vinden dat de Russische troepen ook Zuid-Ossetië en Abchazië moeten verlaten en zich moeten terugtrekken tot de posities die ze voor het uitbreken van het conflict op 7 augustus innamen.

Rusland erkent de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië. Volgens de Europese Unie behoren de twee regio's tot Georgië. Woensdag gaan in Genève internationale onderhandelingen over de crisis in de Kaukasus van start.