Open VLD ontkent overstap Rik Daems
BRUSSEL - Rik Daems heeft tijdens persoonlijke contacten met Open Vld bevestigd dat hij geen contacten heeft gelegd met Lijst Dedecker en dat een mogelijke overstap naar de partij van Jean-Marie Dedecker onzin is.
Bij de Vlaamse liberalen wijzen ze er ook op dat de geruchten over de overstap zelf in de kranten al formeel worden ontkend. Daems zelf was zaterdag niet bereikbaar.

Ook Dedecker zelf stelt formeel dat hij geen enkel contact heeft gehad met Daems. "Er geldt binnen Open Vld een verbod om met mij te praten", poneert de gewezen judocoach. Wel heeft hij weet van een rendez-vous dat zijn partijgenoot Ivan Sabbe heeft gehad of zou hebben met het Herentse kamerlid, "maar dat was bij mijn weten op zakelijk vlak".

Kamerlid Dedecker, die na de gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden uit de (toen nog) VLD werd gezet, wijst erop dat "er wordt gespind". Hij heeft naar eigen zeggen weet van mails en sms'en uit de omgeving van de ex-minister. Dedecker merkt nog op dat hij misschien zou kunnen begrijpen dat Daems zijn positie binnen de partij wil proberen te versterken door te dreigen met een overstap.