BRUSSEL - De nieuwe federale regering heeft gisteren op de eerste ministerraad beslist om de prijzen voor benzine en diesel te laten stijgen. De regering neemt de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
De dalingen van de brandstofprijzen zouden niet meer doorgerekend worden naar de consument. Daardoor zou de helft van de prijsdaling voor de regering zijn.

De vaste kosten voor een auto worden wel verminderd. De belasting voor de aanschaf van een nummerplaat wordt afgeschaft en ook de extra belasting voor een dieselauto zou worden opgeheven.

Volgens automobilistenvereniging VTB-VAB gaat het om ''boerenbedrog'', en is de maatregel een verdoken vorm van belastingverhoging.

Het is vandaag door de ontwikkeling van de motortechniek volgens de organisatie bovendien zinvoller om te spreken van de vervuilingsgraad van de motor dan van brandstof. VTB-VAB pleit daarom voor het stimuleren van milieuvriendelijke wagens. In 2002 was bijvoorbeeld één wagen op de vier niet uitgerust met een katalysator.

Daarnaast twijfelt VTB-VAB eraan of de maatregel effect zal hebben. Voor een gedragswijziging zouden minstens accijnsverhogingen van 10 tot 15 eurocent nodig zijn. De verhoging van de brandstofprijzen in 2000 hebben de consumptie van brandstof niet beïnvloed.