De Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), stelt het academiejaar 2008-2009 of 2009-2010 als streefdatum voorop om een imamopleiding op te starten. Een haalbaarheidsstudie onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Dat antwoordde de minister op een schriftelijke vraag van Vlaams N-VA-parlementslid Gino De Craemer.
In Vlaanderen is er een tekort aan imams, waardoor heel wat imams uit het buitenland komen. Er wordt al een tijdje gedebatteerd over een opleiding in Vlaanderen. Begin 2007 vroeg minister Vandenbroucke aan alle universiteiten of ze geïnteresseerd waren om in samenspraak met de Moslimexecutieve een academische opleiding uit te werken.

'De Universiteit Antwerpen ging hierop in en startte een overlegplatform met de KU Leuven, de Stedelijke Integratiedienst Stad Antwerpen en het middenveld in Antwerpen', zegt de minister.

In december 2007 kreeg het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen de opdracht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een specifiek vormingsinitiatief voor moslimkaders. Tegen de zomer verwacht de minister de resultaten.

De imamopleiding richt zich in eerste instantie naar toekomstige imams, maar ook naar beleidsverantwoordelijken en -medewerkers in de moslimgemeenschap en naar leerkrachten islam, verduidelijkt Vandenbroucke. De concrete invulling zal afhangen van de haalbaarheidsstudie. Het rapport van de onderzoekers zal als blauwdruk voor de opleiding dienen.

Vandenbroucke stelt het academiejaar 2008-2009 of het academiejaar 2009-2010 als streefdatum voorop.