BRUSSEL - De Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie DNS verandert vanaf morgen om 10.00 uur de regels voor registratie van .be-domeinnamen. Het wordt voor iedereen mogelijk om nog niet geclaimde .be-domeinen te laten registreren. Het verplichte verband tussen aanvrager en gewenst .be-adres vervalt.
DNS draagt de uitgifte van nieuwe domeinnamen over aan driehonderd "agenten". Het gaat om webbedrijfjes en providers over heel België (o.m. Planetinternet en Skynet). Met de liberalisering volgt DNS de Europese trend om minder toezicht te houden op de uitgifte van domeinen. De instantie kon de enorme groei van het aantal aanvragen niet meer aan.

DNS belooft dat nog voor het einde van het jaar iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een domeinnaam zal kunnen aanvragen. Ook algemene namen zullen kunnen geregistreerd worden. De registratie zou ongeveer 2.500 frank gaan kosten. Tot nog toe zijn bij DNS ongeveer 41.000 .be-domeinnamen vastgelegd.

Voor wie al een domeinnaam heeft, verandert er niets. Indien de domeinnaam in het verleden geregistreerd werd bij DNS, moet de verlenging van de domeinnaam of de aanvraag van nieuwe domeinnamen voortaan via de agent gebeuren.

De kans op conflicten over domeinnamen zal groeien, geeft DNS toe. Toch is de vereniging niet bang voor domeinkapers. De regel dat de Belgische webadressen niet mogen worden verkocht, blijft. Er is een aparte instantie die bij conflicten bindende uitspraken kan doen over eigendomsrechten van domeinen. Die instantie is te vergelijken met de WIPO, die namens de VN uitspraken doet bij domeinconflicten.

  • Voor meer informatie: www.dns.be.