BEIJING - Er is geen vooruitgang geboekt bij recente besprekingen over Tibet. Volgens China is dat de schuld van de Dalai Lama en van zijn gezanten, omdat de Dalai Lama erop uit is om Tibet onafhankelijk van China te maken en om 'het gezag van Beijing in de regio te ondermijnen'.

De Dalai Lama, die in 1959 na een mislukte opstand tegen het Chinese gezag naar India vluchtte, benadrukt altijd dat hij niet uit is op onafhankelijkheid, maar streeft naar een vorm van autonomie die het voortbestaan van de unieke boeddhistische cultuur van Tibet kan garanderen. Maar volgens China streeft de spirituele leider wel naar onafhankelijk.

Het overleg tussen China en gezanten van de Dalai Lama begon in 2002. Sinds er in maart anti-Chinese rellen uitbraken in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa hebben er drie ronden van overleg plaatsgevonden, de laatste van 31 oktober tot 5 november.

Na de ongewoon klare taal van Zhu lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog verder zal worden gepraat. 'Er is geen teken dat China zich de zorgen van de Tibetanen zal aantrekken, dus de besprekingen zijn mislukt', zei Tibet-deskundige Michael Davis van de Chinese universiteit van Hongkong.

Zhu zei desgevraagd dat de deur altijd openblijft voor contacten en besprekingen en ook voor de Dalai Lama, als die 'bereid is terug te keren tot de correcte en patriottische houding'. Voor 'onafhankelijkheid, halve onafhankelijkheid of onafhankelijkheid onder een andere naam' blijft de deur echter gesloten, zei hij.

De Dalai Lama heeft de hoop op overeenstemming met China enige tijd geleden al opgegeven en een bijeenkomst belegd in zijn Indiase ballingsoord Dharmsala om met de Tibetaanse ballingen te bespreken hoe het nu verder moet. Afgevaardigden van de Dalai Lama zeiden pas na die bijeenkomst commentaar te zullen leveren op het overleg in Beijing.