BRUSSEL - Juan Lemmens, politiek secretaris en medestichter van de Force Nationale, een afscheuring van het Front National, is zondag verkozen als provincieraadslid in Waals-Brabant. Op 31 december van vorig jaar werd hij door de Senaat ontslagen omdat hij als parlementair medewerker gelogen had over zijn diploma.
Lemmens, die van 1 mei tot eind december 2005 werkte voor senator Francis Detraux, zelf ook uit het Front National gestapt, verklaarde dat hij een licentiaatsdiploma bezat, maar had enkel de kandidaturen afgewerkt.

Juan heeft reeds een gevulde loopbaan binnen de Franstalige extreemrechtse wereld. Hij zetelde in het verleden voor het Front National in het Brussels parlement. Later kreeg hij ruzie met FN-voorzitter Daniel Féret, waarna hij lid was van verschillende dissidente extreemrechtse partijtjes en bewegingen. Uiteindelijk richtte hij met een aantal medestanders de Force National op. Lemmens is de ideoloog van de partij. Voorzitter is overigens senator Detraux.