Het Vlaams parlement heeft donderdag het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Het is daarmee het laatste Belgische parlement dat het licht op groen zet voor het Europese hervormingsgedrag.
Het was een tijdje onzeker of het Verdrag nog voor het zomerreces door het Vlaams parlement zou geraken. Verschillende partijen, onder meer N-VA en Vl.Pro, hadden erop aangedrongen dat er eerst een interparlementair samenwerkingsakkord werd gesloten dat de rol van de verschillende parlementen regelt.

Door het Europese hervormingsverdrag krijgen de deelstaatparlementen namelijk bepaalde rechten en worden ze rechstreeks betrokken bij de EU-besluitvorming. Maar daarvoor is een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende parlementen nodig. Na tegenstand op federaal niveau, met name uit Franstalige hoek, slaagde het Overlegcomité er woensdag in alsnog een principiële overeenkomst rond het samenerkingsakkoord uit te werken.

Daarmee werden de hindernissen weggewerkt en kon het Vlaams parlement het EU-verdrag goedkeuren.