‘Shorts against suppression’. Zo heet het filmpje dat de leerlingen van de derde graad van het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle op de videosite YouTube hebben geplaatst. In het filmpje is te zien hoe enkele tientallen leerlingen van het college vorige week woensdag in korte broek naar de schoolpoort optrokken, onder de verbouwereerde blik van enkele leerkrachten. Met het filmpje willen de leerlingen protesteren tegen het schoolreglement, dat de leerlingen verbiedt een korte broek te dragen – zelfs als het zeer warm is.
‘Het was een ludieke actie, waar ik best nog mee kon lachen’, zegt directeur Alfons Goos. ‘Alleen is het jammer dat dat nu op YouTube verschijnt. De actie is zijn eigen leven gaan leiden, wordt nu opgeklopt. Te lezen aan de tekstreacties bij het filmpje lijkt het nu alsof onze school repressief is en dat onze leerlingen geen welbevinden hebben. Maar dat is niet het geval. Enkele jaren geleden heeft onze school doorlichting gekregen. Daaruit bleek dat onze leerlingen gemiddeld meer welbevinden hebben dan in het hele land, en dat dat welbevinden met de jaren stijgt.’

Directeur Goos riep de leerling, die het initiatief voor de actie nam, gisteren op het matje. ‘Hij krijgt geen straf. Hij is zelf ongelukkig met de loop die deze actie heeft genomen. Het is een beetje boven zijn hoofd gegroeid. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat dit niet voor herhaling vatbaar is.’

‘Voor mij is dit een principiele zaak. We hebben traditioneel een goed overlegmodel, de leerlingen hebben inspraak. Dergelijke filmpjes dreigen dat overlegmodel te hypothekeren. Bovendien stel ik mij vragen bij de privacy. Op het internet spuien leerlingen nu allerlei kritieken, op de school, op leerkrachten. Maar als school mogen wij ook geen foto’s of uitslagen van leerlingen op het internet plaatsen.’

De school hield gisteren de identiteit van de leerling die het initatief voor de actie nam, angstvallig geheim. ‘Wij willen dit niet opblazen. Bovendien wil de leerling zich zelf op de vlakte houden. Hij is wat geschrokken van de reacties’, zegt Goos.

Maar voor de leerlingen blijft het kledingreglement wel een strijdpunt. Als het schoolreglement niet verandert, dreigen sommige leerlingen er al mee de actie volgend schooljaar te herhalen. ‘We zijn met de leerlingen overeengekomen dat we volgend jaar de discussie over de kledij ten gronde zullen voeren, al heeft dit filmpje daar niets mee te maken.’

Zelf blijft de directie voorstander van een verbod op korte broek. ‘Het is de traditie van onze school dat de kledij van de leerlingen verzorgd en niet-extravagant mag zijn’, zegt Goos. ‘We willen ook geen vrijetijdskledij, en dat is een korte broek wel. We hoeven geen beachparty op de school.’ Wordt ongetwijfeld vervolgd. (yd)