LUIK - Naar schatting zestig politiemannen uit Luik, Hoei en Namen hebben vanmorgen betoogd voor de gevangenis van Lantin in Luik. Op initiatief van het vakbondsfront CCSP-CGSP (CCOD -ACOD) blokkeerden de demonstranten ruim een uur de toegang tot de gevangenis.
De gedetineerden konden daardoor niet worden overgebracht en het personeel en bevoorradingsvrachtwagens konden tijdens de manifestatie de gevangenis niet in.

Na het protest in Hoei, Philippeville en Martelange, uitten de politiemannen nu ook in Luik hun ongenoegen over bepaalde aspecten van de politiehervorming. De agenten vragen onder andere meer financiële gelijkheid tussen de verschillende politiediensten en klagen het arrest van het arbitragehof van juli 2003 over die financiële aspecten aan. De agenten klagen ook de problematiek rond hulpagenten en andere statuten aan, evenals de mobiliteit, de regeling van de werkuren en de onvoldoende financiering.