Debatten op proces-Dutroux afgesloten
AARLEN - Voorzitter Stéphane Goux van het assisenhof in Aarlen heeft vanmiddag de debatten op het proces-Dutroux voor gesloten verklaard. Hij las ook de meer dan 260 schuldvragen voor waarop de jury moet antwoorden. De jury komt hierover (vanaf) maandag bijeen.
Vanmorgen las Marc Dutroux de lange uiteenzetting voor die hij had voorbereid. Hij ontkende opnieuw dat hij Julie en Melissa heeft ontvoerd of An en Eefje vermoord, en smeekte zijn ex-vrouw Michelle Martin de waarheid te vertellen.

Hij begon meteen te spreken over de zware ,,aanvallen'' die tijdens het proces tegen hem gericht werden, terwijl hij ,,noch de tijd, noch de middelen'' had om er zich tegen te verweren.

Dutroux drukte meteen ook zijn ,,oprechte spijt'' uit tegenover de ouders van zijn eigen slachtoffers en zei dat hij zijn rol in de zaak niet wilde minimaliseren. ,,U bent ouders zoals ik er zelf gewild had'', zei hij. Dutroux vond echter dat hij de slachtoffers onmogelijk vergeving kon vragen.

Tegenover de jury zei Dutroux van bij het begin dat ze niet moeten denken dat in dit proces ,,alles gezegd'' is.

Na een dankwoord aan zijn advocaten bekritiseerde Dutroux de psychiatrische analyses die van hem gemaakt werden en hem als ,,psychopaat'' bestempelen.

Geen moordenaar

Dutroux ontkende opnieuw dat hij iets te maken had met de dood van An en Eefje. ,,Ik ben geen moordenaar", zei hij. Ook met de ontvoering van Julie en Melissa had hij niets te maken, herhaalde hij. Wel aanvaardt hij de verantwoordelijkheid voor de dood van Julie, Melissa, An en Eefje, omdat hij ze naar eigen zeggen onvoldoende heeft beschermd.

Op het einde van zijn tussenkomst vroeg Dutroux de jury om hem niet te veroordelen voor wat hij niet gedaan had, omdat daarmee de deur naar de waarheid definitief zou gesloten worden. ,,Ik wil blijven leven zolang ik iemand gelukkig kan maken'', zei hij nog.

,,Ik zit hier door mijn grote mond''

,,Het is waarschijnlijk door mijn grote mond dat ik hier voor het assisenhof geraakt ben. Ik heb financiële delicten gepleegd, maar daarvoor werd ik al veroordeeld'', zei Michel Nihoul toen hij vanmiddag het woord kreeg.

,,Nooit heb ik, van dicht of van ver, een kind aangeraakt. Nooit ben ik rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken geweest bij kinderhandel. Ik wacht al acht jaar om berecht te worden. Ik heb nooit de nagedachtenis van Gérard Vanesse besmeurd al beweer ik dat de BOB wist dat ik XTC had'', aldus Michel Nihoul.

Michelle Martin vroeg, in haar laatste woord, ,,geen vergiffenis'', ,,maar ik druk mijn diepste gevoelens van spijt uit'', zei ze. Martin richtte zich hierbij zowel tot de slachtoffers, hun families, de jury, alsook tot haar kinderen, ,,die op dit ogenblik naar mij luisteren.''

Martin zei ook nog dat ze geprobeerd had om alles te vertellen wat ze wist en op alle vragen te antwoorden ,,met pijn en schaamte'', maar dat de beste houding die ze nu kon aannemen, was om te zwijgen.

Michel Lelièvre wilde niets zeggen.