LUIK - Voor het assisenhof in Luik zijn in het verhoor van Richard Taxquet en Pino Di Mauro vandaag enkele belangrijke punten behandeld in het proces op verzet van Domenico Castellino. Hij staat terecht voor zijn aandeel in de moord op André Cools en de moordpoging op diens levensgezellin. Richard Taxquet, zelf veroordeeld in de zaak, zei ervan overtuigd te zijn dat Alain Van Der Biest geen zelfmoord heeft gepleegd.
Taxquet legde geen eed af omdat hij al veroordeeld is. ,,Ik ontmoette Castellino voor het eerst bij de confrontatie in 1996. Ik had geen contact met hem, noch met de andere betrokkenen in de zaak. Wel kende ik Pino Di Mauro, maar het enige dat ik over hem te zeggen heb, is dat hij een goede vriend was en een zeer sympathiek man.''

Taxquet blijft erbij dat Alain Van Der Biest, in tegendeel tot wat wordt aangenomen, geen zelfmoord heeft gepleegd. ,,Een inspecteur heeft me verteld dat Van Der Biest geen zelfmoord pleegde en dat een getuige Alain bij zijn moeder zag binnengaan in het gezelschap van een man. Diezelfde inspecteur verklaarde dat hij ertoe verplicht werd een pv van zelfmoord op te stellen.''

De inspecteur over wie Taxquet het heeft, is intussen echter overleden.