Wegverlichting kost Vlaanderen 10,9 miljoen per jaar
Een nieuw systeem meet of een vrachtwagen te zwaar geladen is zonder de truck te laten stoppen.
BRUSSEL - De verlichting van autosnelwegen, gewestwegen en tunnels kost de Vlaamse overheid op jaarbasis 10,9 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Linda Vissers (Vlaams Belang). Peeters wijst hierbij op het feit dat er de afgelopen jaren heel wat energiebesparende maatregelen genomen werden.

De verlichting van autosnelwegen met inbegrip van de op- en afritten (totaal circa 750 km) kost jaarlijks 40 miljoen kWh aan energie, wat overeenkomt met een prijskaartje van 3,5 miljoen euro. De 1.400 km aan gewestwegen die het Vlaams Gewest beheert vergt jaarlijks 50 miljoen kWh of 5,5 miljoen euro. Het jaarlijks energieverbruik van de belangrijkste tunnels (een 20-tal) bedraagt circa 20 miljoen kWh of een kost van 1,9 miljoen euro.

De prijs werd de afgelopen jaren gedrukt doordat het verlichtingsniveau langs de autosnelwegen en gewestwegen de voorbije jaren werd verminderd. ,,De actueel door het Vlaams Gewest toegepaste verlichtingsniveaus zijn in overeenstemming met de Europese norm uit 2003'', aldus Peeters. Het energieverbruik wordt ook beperkt door zoveel mogelijk gebruik te maken van de meest recente technologieën.

Of de verlichting tijdens de nacht continu blijft branden, hangt af van plaatselijke omstandigheden.