Pieter De Crem (CD&V) was na afloop van de vergadering van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het drukst belaagde commissielid. Journalisten uit binnen- en buitenland omsingelden hem. Volgens de commissievoorzitter betekent de goedkeuring van het splitsingsvoorstel ‘een belangrijk politiek feit. De Vlamingen hebben de splitsingsvoorstellen gestemd. Dat is de voorbije veertig jaar niet gebeurd’, luidde het. Volgens hem is vandaag getoond dat het signaal van de kiezer gehoord werd en is de geloofwaardigheid van zijn partij bewezen.

De Crems bijnaam ‘Pieter De Rem’ werd gisteren prompt omgevormd tot ‘Pieter De Stem’.

Opmerkelijk was dat De Crem de onderhandelaars opriep een aantal woordvoerders het zwijgen op te leggen. Hij verwees daarbij naar de uitspraken van FDF-voorzitter Olivier Maingain van de voorbije uren en dagen - uitspraken die wat hem betreft de zaken danig in de war hebben gestuurd.

CDH-voorzitster Joëlle Milquet vraagt garanties over een onderhandelde oplossing voor BHV en een engagement om zich inzake de staatshervorming te houden aan de zogenaamde non-paper van ex-verkenner Herman Van Rompuy.

Om de stabiliteit van het land te verzekeren wil Milquet zo snel mogelijk een regering op de been krijgen die een sociaal, economisch en ecologisch programma uitvoert. Ze koppelt daar wel een aantal voorwaarden aan vast: de wil moet bestaan om een sterk federaal beleid uit te bouwen, de Belgische staat mag er niet verzwakt uitkomen en terwijl de behandeling van de BHV-wetsvoorstellen opgeschort is, moet er een onderhandelde oplossing komen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde reageren bijzonder opgetogen op de splitsing. Ze beseffen dat de buit nog niet binnen is, maar zijn vol vertrouwen dat het nog slechts een kwestie van tijd is.

'Er is een beweging ingezet die niet meer terug te draaien is. De alarmbelprocedure zal niet beletten dat de kieskring uiteindelijk definitief gesplitst wordt. De geesten lenen zich ook niet meer tot compromissen', aldus de Lennikse burgemeester Willy De Waele (Open VLD).

FDF-voorzitter Olivier Maingain neemt een bocht van 180 graden. Terwijl de stemming over de splitsing van BHV volop aan de gang is, verklaart hij aan de VRT dat hij voort wil met oranje-blauw. Het zou volgens hem dom zijn de sociaal-economische akkoorden die er al zijn, in de prullenbak te gooien.

Maingain, die vanmorgen nog verklaarde dat Leterme niet capabel is om de onderhandelingen succesvol af te ronden, wijst het CD&V-boegbeeld nu niet langer af als premier. 'Leterme moet nu laten zien dat de staatshervorming niet de prioriteit is. De sociaal-economische thema's moeten nu overheersen.'

Ook volgens Francois-Xavier de Donnea (MR) betekent de stemming niet dat oranje-blauw dood is. MR-voorzitter Didier Reynders zal de Franstalige partijvoorzitters samenroepen om 'te bespreken hoe de onderhandelingen nu verder moeten', zegt de Donnea.

Brussels minister-president Charles Picqué vindt het onaanvaardbaar dat de Vlaamse meerderheid eenzijdig het splitsingsvoorstel van BHV heeft goedgekeurd. Het is des te betreurenswaardiger, omdat het dossier ver afstaat van waar de Belgen echt van wakker liggen, aldus de Brusselse regeringsleider.

Door de eenzijdige stemming wordt volgens hem het democratisch evenwicht in ons land gebroken. Hij stelt ook dat ons land naar de buitenwereld toe een beeld van verdeeldheid uitdraagt, wat de hoofdstad van Europa zeer zeker schade berokkent.

Hans Bonte van SP.A is niet onverdeeld gelukkig met de eenzijdige splitsing. 'We bevinden ons in de fase van slecht politiek toneel.' Bonte vreest vooral dat de stemming van het wetsvoorstel de deur dichtdoet voor andere eisen van de Vlamingen. 'Cruciale elementen van het sociaal-economisch beleid worden nu allemaal op de lange baan geschoven, en dat voor een symbooldossier. Dat is pervers. Als we over een eenvoudig dossier als dit nog geen akkoord kan bereiken, hoe moet het dan met de rest.'

Tinne Van der Straeten (Groen!) was tijdens de Kamercommissie de vreemde eend in de bijt. Als enige Vlaams commissielid onthield ze zich bij de stemming over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. ‘Ik wil een oplossing voor BHV. Door een stemming van gemeenschap tegen gemeenschap raken een oplossing en een splitsing verder weg dan ooit’, verklaarde Van der Straeten achteraf.

Volgens Van der Straeten is er geen oplossing uit de bus gekomen door de ‘onkunde’ van oranje-blauw. Ze vreest ook voor een institutionele crisis, waardoor oplossingen voor andere ‘echt belangrijke problemen’ op zich zullen laten wachten.

CD&V-kamerlid en burgemeester van Gooik Michel Doomst reageerde tevreden. ‘Dit is niet zomaar een symbooldossier. Na jaren van niets doen aan het dossier is het nu eindelijk gestemd’, verklaarde hij na afloop.

Dat de onderhandelingen uiteindelijk niets hebben opgeleverd, is volgens Doomst niet de fout van de Vlaamse christendemocraten. ‘Wij hebben onze sterkste mensen ingezet, maar de Franstaligen willen niet mee. Dan moeten ze ook niet verwonderd zijn dat ze dit oogsten. Dit gaat over respect voor de gemeenschappen’, klonk het.

Bart Tommelein en Luc Van Biesen, commissieleden voor Open VLD, bevestigen dat de stemming niet de definitieve splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betekent. 'Er zijn procedures en die kunnen de Franstaligen uitputten. We wisten dat vooraf', zegt Tommelein. 'Het kan nog een jaar duren voor de wet gepubliceerd wordt in het staatsblad. Maar ik zou toch de Franstaligen oproepen om de democratie te eerbiedigen', reageert Van Biesen.

De Waalse minister-president Rudy Demotte (PS) heeft de Franstalige partijen opgeroepen één front te vormen en samen een project uit te werken. ‘De gemeenschappen voeren een machtsstrijd. Dat is het tegenovergestelde van waar het coöperatief federalisme voor staat. Ik betreur dat’, zegt Demotte.

Volgens hem hebben de Franstalige partijen zich tot nu beperkt tot het weigeren van de Vlaamse eisen. Hij vindt het nu tijd om rond de tafel te gaan zitten om te weten wat ze willen. ‘We mogen onze politieke krachten niet verdelen. Alle Franstalige politieke formaties moeten rond de tafel zitten.’

Volgens Demotte mag de prijs voor een oranje-blauwe coalitie geen breuk betekenen in het Franstalige front. ‘Dat zou fout zijn.’

'De Vlaamse meerderheid heeft eindelijk laten zien dat ze een meerderheid is', juicht Gerolf Annemans (Vlaams Belang). 'Vanaf hier moeten we verderbouwen.'

Carinne Lalieux (PS) sprak over een ‘crisis van het regime’ en onderstreepte de mislukking van Leterme. Volgens Melchior Wathelet (CDH) is er ‘geen enkele Franstalige die aanvaardt dat Vlamingen hun wil opdringen alleen maar omdat ze met meer zijn.’ Zijn partijgenoot Charles Michel Charles sprak van ‘een daad van agressie'.

Aan Franstalige kant regende het verwijzing naar Vlaams Belang. Alle politici die aan het woord gelaten werden, onderstreepten het feit dat een eenzijdige Vlaamse stemming was met de steun van het Vlaams Belang. In de analyse van de RTBF was het zonder het Vlaams Belang nooit zover gekomen.

Melchior Wathelet, kamerlid voor CDH, noemt de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken 'onaanvaardbaar'. 'Het kan niet dat één gemeenschap zijn wil oplegt aan een andere gemeenschap. Door een stemming kan je niet onderhandelen.'