BRUSSEL - Mediaspecialist Noël Slangen is vandaag veroordeeld tot 20 maanden met uitstel in een zaak van een ,,nepofferte'' van begin jaren 1990. Hij kreeg ook een boete van 2.478.94 euro opgelegd. Slangen heeft al laten weten dat hij in beroep gaat tegen het vonnis.
Slangen werd schuldig bevonden aan het maken van afspraken met concurrenten bij het indienen van offertes voor overheidsopdrachten bij het kabinet van toenmalig Vlaams minister voor Milieu Theo Kelchtermans (CD&V). Communicatiespecialist Slangen rijfde volgens het openbaar ministerie op die manier voor 1,5 miljoen euro aan overheidsopdrachten binnen.

De woordvoerder van Kelchtermans, Jean Vrijsen, kreeg dezelfde straf als Slangen. Drie medebeklaagden kregen opschorting. Tegenover een zesde beklaagde werd de vervolging vervallen verklaard.

Slangen gaf de feiten toe, maar hield altijd vol dat het maken van dergelijke afspraken op het ogenblik van de feiten, in 1994, niet verboden was. De verdediging had bovendien gepleit dat de feiten al lang verjaard waren.

Beroep

Na de uitspraak maakte een woordvoerder van Slangen meteen bekend dat hij in beroep zal gaan tegen het vonnis. In een mededeling schrijft hij dat hij twijfelt aan de objectiviteit van rechter Alain Morel die de zaak behandelde. ,,Toen de rechter de zaak opende met opmerkingen over politici en spelletjes, was het voor ons al snel duidelijk dat enkel een hogere rechtbank hierover een objectief oordeel zal vellen'', schrijft Slangen. Ook Jean Vrijsen was na het horen van het vonnis ,,verbijsterd''.

Zelf liet Slangen in een telefonisch interview met aan persagentschap Belga weten dat alle contracten die zijn bureau afgesloten had zullen uitgevoerd worden. Ook zijn verplichtingen tegenover de VLD, met wie zijn bedrijf een overeenkomst heeft lopen tot augustus 2004 (tot na de Europese en deelstaatverkiezingen), zal Slangen nakomen.

Slangen herhaalt nogmaals dat hij de feiten op zich - het maken van afspraken met collega’s - niet betwist, maar wel de strafbaarheid ervan. ,,Uit de bijkomende onderzoeksdaden die wij hebben laten uitvoeren, blijkt duidelijk dat de mensen met wie wij afspraken hadden gemaakt, wel degelijk bereid waren om hun offerte uit te voeren indien ze zouden geselecteerd zijn.'' Slangen wijst er ook op dat het op het ogenblik van de feiten nog niet verboden was om onder concurrenten afspraken te maken over offertes voor overheidsopdrachten.

Slangen werkte jarenlang voor de CVP, maar verzorgde in 1999 de verkiezingscampagne van de VLD en was nadien een tijd persadviseur van premier Guy Verhofstadt.