België rouwt om slachtoffers Ghislenghien (update)
Foto: blg
BRUSSEL - In Ath zijn zeven slachtoffers van de gasexplosie in Ghislenghien, vorige vrijdag, vandaag ten grave gedragen. Het gaat om vijf brandweerlieden uit Ath, een politieman en een werkneemster van Electrabel die vlak na de ramp ter plaatse kwamen. Een achtste slachtoffer is in intieme kring begraven in Haine-Saint-Pierre, bij La Louvière. Ook een Fransman zou vandaag in Ath begraven worden, maar zijn familie besliste om zijn lichaam toch te repatriëren en een intieme plechtigheid te organiseren.

Voor de begrafenisplechtigheid reikte minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael postuum het eersterangs burgerkruis voor moed en zelfopoffering uit aan zeven slachtoffers. Dat is de hoogste onderscheiding voor burgerdaden. De onderscheidingen werden discreet toegekend in de brandweerkazerne van Ath, uit respect voor de andere slachtoffers die er geen aanspraak op kunnen maken.

© belga
Na de uitreiking zijn de kisten één voor één de kazerne buitengedragen en in een rouwstoet naar de St.-Julienkerk gebracht, begeleid door 150 muzikanten uit alle gemeentelijke fanfares van Ath. Ze herhaalden voortdurend dezelfde marsmuziek. Enkele duizenden mensen woonden de begrafenis bij. Onder hen premier Guy Verhofstadt en prins Filip. Honderden brandweermannen kwamen naar Ath om hun collega's te steunen, onder meer uit Binche, Edegem, Roeselare, Gistel, Lessines, Edingen, Kuurne, Ingelmunster, Brussel, Hasselt, Oudenaarde, Eigenbrakel en Charleroi. Alle brandweerlieden waren gekleed in hun ceremoniële kledij.

,,Daar waar de plicht hen riep''

Kort na de start van de plechtigheid nam minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het woord. Na de getroffen familie en collega’s zijn oprechte deelneming te hebben betuigd, benadrukte de minister vooral de roeping die een brandweerman en een politieagent ertoe brengt zijn plicht te vervullen. ,,Brandweerlieden zijn soldaten van het vuur. Ze volgen hun roeping en kennen de risico’s, ze weten dat het gevaarlijk is en toch kiezen ze ervoor'', stelde de minister. ,,Vrijwillige brandweermannen die dag en nacht konden worden opgeroepen naar waar de plicht hen roept'', beschreef de minister de vrijwillige brandweerlui.

Ook politieman Pierre Dubois had volgens de minister dat plichtsbesef en ging daarom bij de lokale politie. ,,Op eigen intiatief ging hij vrijdag bij de ramp zijn collega’s van de brandweer helpen. Hij ging daar waar de plicht hem riep.'' Ook buiten de hulpdiensten vielen slachtoffers, vervolgde de minister. ,,Voor Electrabelwerknemer Michel Lambrix was het vrijdag een werkdag zoals elke andere en plots is voor hem alles opgehouden. De familieleden en collega’s van alle slachtoffers moeten weten dat ze niet alleen zijn in hun verdriet. Zoals Cocteau het schreef, is het echte graf van de doden immers in het hart van de levenden'', besloot minister Dewael.

,,Eeuwige dank''

© belga
Na de toespraak van minister Dewael sprak de burgemeester van Ath, Bruno Van Grootenbrulle, de aanwezigen toe. Tijdens zijn korte toespraak benadrukte hij dat het dringend tijd wordt om de veiligheidsregels te herzien. ,,De families van de slachtoffers kunnen niet meer accepteren dat ze zo lang moeten wachten vooraleer ze zekerheid krijgen over de toestand van de slachtoffers. De veiligheidsregels bestaan al lang, misschien wel al te lang.'' Voorts had de burgemeester het vooral over de manier waarop hij de afgelopen dagen moeders, echtgenotes en kinderen van de slachtoffers had ontmoet die niet begrepen hoe ze door zoveel onrecht kunnen getroffen worden. Hij riep de bevolking daarom op tot engagement om naast de familie en verwanten van de slachtoffers te blijven staan en hen te helpen ook wanneer er later problemen opduiken.

,,We kunnen hun levens nooit vervangen. Hun toewijding en inzet was uitzonderlijk'', aldus de burgemeester. Op het einde van zijn toespraak richtte hij het woord ook nog even tot de overleden slachtoffers en diegenen die nog in het ziekenhuis verblijven: ,,U heeft heel precies uw taak uitgevoerd met volle respect voor iedereen. U verdient onze eeuwige dank.'' Hij bedankte daarna ook nog iedereen die deelnam aan de interventie en die op die manier ook heel wat mensenlevens wisten te redden. Tijdens zijn toespraak verloor één van de koorleden het bewustzijn. Die persoon werd opgevangen door de andere koorleden.

Wie de kerk - waar plaats is voor 1.200 mensen - niet binnenraakte, kon buiten de dienst volgen op een groot scherm. De vier nationale televisiestations zonden de plechtigheid in Ath rechtstreeks uit en ook de VRT-radio paste deze ochtend haar programmatie aan. In Ath blijven winkels en cafés dicht. De regering had voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. De vlaggen aan de officiële gebouwen hangen halfstok. De regering had opgeroepen om om 11 uur een minuut stilte in acht te nemen.

,,Engel van de familie''

© belga
Ook de St.-Ghislainkerk van Haine-St.-Pierre was vanmorgen te klein om de vele mensen te ontvangen die een laatste groet brachten aan Angelo Spateri, de Italiaanse arbeider van Diamant Boart die in Luik bezweek aan zijn verwondingen. In de menigte bevonden zich vooral symphatisanten, familieleden, collega’s, buren en vrienden, maar ook de consul van Italië en de burgemeester van La Louvière Willy Taminiaux waren aanwezig.

Tijdens de sobere ceremonie weerklonken ook enkele Italiaanse woorden. De nadruk werd vooral gelegd op het goede humeur, de tederheid en de onzelfzuchtigheid van Angelo Spiteri. ,,Angelo, jij was de engel van onze familie. Een voorbeeldige man die er steeds was tijdens de moeilijke momenten'', aldus één van zijn neven. Voor het altaar stond de kist, die bedekt was met bloemen, Italiaanse en Belgische vlaggen, een pet van Ferrari en een knuffelbeer.

Angelo Spateri was 40 jaar en vader van drie kinderen. Hij zorgde ook voor de twee kinderen van zijn vriendin. Na de begrafenis vervoerden vier bussen van de Waalse vervoersmaatschappij TEC wie dat wenste naar de begraafplaats van Saint-Vaast waar Angelo Spateri zal begraven worden.