Groen!-voorzitster Mieke Vogels zegt met steeds meer onbegrip naar 'het hopeloze geknoei' van oranje-blauw te kijken. 'Groen! zal onder geen beding een oranje-blauwe regering depanneren. Het sociaaleconomisch en ecologisch programma dat door Leterme werd uitgewerkt, is voor ons onverteerbaar', zegt Vogels in een reactie.
'Groen! kijkt net als veel burgers in dit land met steeds meer onbegrip naar het hopeloze geknoei van oranje-blauw. De kiezer heeft op 10 juni CD&V/N-VA en Yves Leterme de verantwoordelijkheid gegeven om een nieuwe regering te maken. Na 174 dagen staan we nu nergens en maken we ons internationaal belachelijk', stelt Vogels.

De partijvoorzitster zegt onder geen beding oranje-blauw te willen depanneren. Meewerken aan een Conventie die zich moet buigen over een staatshervorming, kan dan weer wel. 'Dit kan alleen in een echte dialoog zonder dictaten van de meerderheid of regelrechte veto's van de minderheid', luidt het.