Michel Nihoul, de pocher

BRUSSEL - ,,Michel Nihoul, de man die met zijn hoge connecties in de politieke en politiewereld het potje van de seksfuiven met kinderen van zijn vriend Marc Dutroux kon dicht houden. Michel Nihoul, de onverbeterlijke oplichter, de man die alles voor mekaar kreeg.'' Van dit angstaanjagende portret van de Brusselaar, dat sommige onderzoekers in geuren en kleuren voor de commissie-Dutroux geschetst hebben, blijft in het eindverslag van de commissie bitter weinig over. Michel Nihoul komt er eerder uit als de man van de vaak mislukte blufpoker
Kosten noch moeite heeft hij nochtans gespaard, die Michel Nihoul, opdat zijn greep op invloedrijke personen vaster zou worden, zo meent de commissie. In de jaren tachtig trok hij daartoe de politieke kaart. Eerst door in kringen van seksfuivers rond te waren, waar hooggeplaatsten ook wel eens te zien waren en zich zo blootstelden aan chantage. Later door dankzij een politiek programma in een vrije radio zijn kennissenkring binnen de politieke wereld uit te breiden.

Hij pronkte graag ...