Interview Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken

'Het is in ons eigen belang om genereus te zijn'

Didier Reynders zal op eieren moeten lopen. De minister van Buitenlandse Zaken staat ook in voor de Buitenlandse Handel. Mensenrechten of economische belangen? Generositeit of eigenbelang. 'Ik zie geen tegenstelling', zegt de liberale minister in zijn eerste interview.
'Het is in ons eigen belang om genereus te zijn'
ip © ivan put
'Wij moeten met de drie Beneluxlanden samenwerken en zoveel mogelijk een gezamenlijk standpunt innemen. Ze zullen ons wel au sérieux nemen, want twee van de drie landen hebben een triple AAA', grinnikte Didier Reynders (MR) onlangs. Zijn exposé is doorspekt met financiële termen en zijn visie op het buitenlands beleid is vaak gestoeld op economische wetmatigheden. Het is duidelijk dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zijn twaalf jaar ervaring op het ministerie van Financiën niet kan verstoppen. Het Belgische bedrijfsleven kan de komende jaren op zijn twee oren slapen: Reynders is niet alleen verantwoordelijk voor het buitenlands beleid, hij heeft ook de portefeuille van buitenlandse handel in handen.Zijn die twee bevoegdheden altijd verenigbaar?'Ja. Ik denk dat ik de waarden die ik belangrijk vind, zeer goed zal kunnen verdedigen als minister van Buitenlandse Handel. De verdediging van de mensenrechten, de promotie van vrijheid, vrije verkiezingen en veiligheid kunnen in een coherent beleid aan bod komen.''Ik ga binnenkort naar Libië op een politieke missie. Maar ik stel vast dat de Vlaamse regering al een economische zending naar Libië heeft gestuurd. Misschien horen de parlementsleden die zich afvragen of ik wel aandacht heb voor de mensenrechten beter even bij de SP.A in de Vlaamse regering, waarom ze al met bedrijfsleiders naar Tripoli is gegaan.''Ik heb daar geen problemen mee, maar zo'n missie moet in een kader passen. Eerst moet België een puur diplomatieke missie sturen om duidelijk te maken waarvoor we staan, wat onze waarden zijn. Als ik Libië ga bezoeken, dan zal ik daar vooral benadrukken dat vrije verkiezingen voor ons een prioriteit zijn. En des te beter als de Belgische bedrijven er kunnen meewerken aan de wederopbouw van het land. Maar eerst de waarden en dan de handel - je mag die volgorde niet omkeren. Het valt me op dat sommige politieke families die in het federale parlement op waarden hameren, hun beleid in de Vlaamse regering anders inkleuren.'U gaat er vanuit dat op termijn de mensenrechten overal geëerbiedigd zullen worden. Maar in Rusland worden de democratische principes nu meer dan vroeger geschonden. Hoe gaat u met zo'n land dan om?'Ik stel vast dat de democratie in Rusland tot voor kort in ons parlement geen issue was. Nu wel. Als ik Rusland ga bezoeken, dan ga ik geen twee verschillende toespraken houden waarin ik in de ene rede de mensenrechten promoot en in de andere over de economische belangen zal praten.''Hetzelfde geldt voor China. Ik heb de dalai lama vroeger al ontmoet. Ik kan de mensenrechtenschendingen in China aankaarten, zonder dat aan de grote klok te hangen. Ik doe niet alles op de publieke tribune, ik kan ook in besloten ruimtes mijn bekommernissen uiten.'Als de dalai lama België wil bezoeken, gaat u hem dan ontvangen?'Ik heb nog geen vraag gekregen. En ik vind het niet nodig om nu al met ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer