Heibel rond woonproject in Engelandplateau


UKKEL -- De plannen van de bank ING om in en rond het Engelandplateau in Ukkel nieuwe woningen te bouwen kunnen op weinig steun rekenen bij het wijkcomité Plateau Engeland-Borreweg. De commissie Stedenbouw moet zo snel mogelijk een advies uitbrengen over het project.

De Engelandstraat ligt in een van de mooiste groengebieden die Brussel nog rijk is. Onlangs werd nog 70 hectare beschermd, maar twee hectare bouwgrond ligt te wachten op een verkavelingvergunning. Op ...