Werkwoordelijke eindgroepWAT IS EEN WERKWOORDELIJKE EINDGROEP?

Met werkwoordelijke eindgroep bedoelen we de werkwoorden die achter in een zin bijeen zijn gekomen. Dat gebeurt als je een bijzin maakt:Ik weet niet of hij dat heeft willen zeggen.In een bijzin behoort het vervoegd werkwoord (in het voorbeeld: heeft ) tot de werkwoordelijke eindgroep.Soms heeft een enkelvoudige zin een werkwoordelijke eindgroep:Dat zou ik nooit gedaan kunnen hebben.In een enkelvoudige zin behoort het vervoegd werkwoord (in het voorbeeld: zou ) niet tot de werkwoordelijke eindgroep.

WAT MAG EN WAT NIET MAG

Een werkwoordelijke eindgroep is ondoordringbaar. Dat wil zeggen:a. tussen de werkwoorden mag je geen ander element plaatsen, bijvoorbeeld geen zelfstandig naamwoord, voorzetsel of bijwoord*Het personeel wist niet hoeveel het bedrijf daar had voor betaald.Het personeel wist niet hoeveel het bedrijf daarvoor had betaald.*De huurder zal op het huis waarin hij woont, kunnen een bod doen.De huurder zal op het huis waarin hij woont een bod kunnen doen.Een niet-werkwoordelijk element van een samengesteld werkwoord, bijvoorbeeld de door van doorrijden , mag wel tussen de werkwoorden komen (hoewel Nederlanders in dat geval dikwijls het werkwoord scheiden).Een herinnering die ik niet kan wegdrukken.ook:Een herinnering die ik niet weg kan drukken.Een mogelijkheid die we moeten openhouden.ook:Een mogelijkheid die we open moeten houden.De meeste taalgebruikers maken ook geen bezwaar tegen elementen van werkwoordelijke uitdrukkingen, zoalsin orde zijn, aan bod komen, van kracht worden in de werkwoordelijke eindgroep:De minister beloofde ten stelligste dat het statuut voor het jaareinde zou van kracht worden.b. tussen de infinitieven mag je geen voltooid deelwoord plaatsenHet voltooid deelwoord ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer