Lijst CD&V Laarne-Kalken is klaar
Foto: CD&V Laarne-Kalken
De verkiezingslijst van CD&V Laarne-Kalken is klaar en zet in op burger- en buurtparticipatie. Het bestuur legde de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ter goedkeuring voor aan haar leden. De opkomst was met ruim 60 leden groot. Een grote meerderheid van de opgedaagde CD&V-leden – een slordige 97% - verklaarde zich akkoord met de samenstelling.

Woordvoerder Gert Schelstraete: "Het bestuur is trots op deze lijst die een mooie mix van nieuwe en ervaren mensen herbergt. De voorbije zes jaar hebben we als partij heel wat projecten in de steigers gezet, denk maar aan de uitbreiding van de sporthal, de herindeling van de sKaLa en de werken op en rond het Steentje. Onze ambitie als partij is duidelijk: verder besturen en doorzetten op de lopende en nieuwe projecten in een financieel gezonde context voor onze gemeente ...