Op 14 oktober 2018 trekken alle Belgen naar de stembus voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Ook niet-Belgen mogen deelnemen aan de verkiezingen van de gemeenteraad indien zij voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden.

Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie …

moeten minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Evergem.
mogen niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling).

Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien …

5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven.

Is dit bij jou van toepassing en wil je stemmen? Dan moet je je wel voor 1 augustus registeren bij Dienst Burgzaken. Je neemt een bewijs van identiteit mee.