Sint-Niklaas kent voltallige nieuwe schepencollege
Grote Markt Foto: Sint-Niklaas
De voorstelling van het nieuwe schepencollege voor de stad Sint-Niklaas leverde alvast nog enkele verrassingen op. Freddy Willockx (SP.A) wordt voorzitter van de toekomstige gemeenteraad. Ali Alci (SP.A) zal in 2017 Gaspard Van Peteghem (SP.A) opvolgen als schepen.

Onderhandelen en de schepenambten verdelen ging volgens de nieuwe burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) vrij vlot. 'In januari leggen wij een ontwerp van nieuw witboek voor aan de gemeenteraad. In april hopen wij het te kunnen goedkeuren in diezelfde raad', zegt Dehandschutter.

De ploeg waarmee Dehandschutter in januari aan de slag gaat: Christel Geerts (SP.A) krijgt ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, groen, stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen.

Peter Buysrogge (N-VA) neemt personeel, wonen en sport voor zijn rekening. Hij wordt in principe ook bevoegd voor recreatiedomein De Ster.

Sofie Heyrman (Groen) wordt schepen van welzijn, diversiteit, flankerend onderwijsbeleid en burgerzaken.

Annemie Charlier (N-VA) is de toekomstige schepen van cultuur, toerisme en landbouw.

Gaspard Van Peteghem (SP.A) neemt openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen op zich.

Marijke Henne (N-VA) doet stedelijk basisonderwijs, kinderopvang, inburgering en participatie.

Wout De Meester (Groen) wordt schepen van jeugd, duurzaamheid en natuur.

Carl Hanssens (N-VA) verzorgt mobiliteit, economie en werk.

Mike Nachtegael (SP.A) is de schepen van financiën maar wordt opmerkelijk genoeg ook OCMW-voorzitter.

Gezonde stadsfinanciën, maximale kindvriendelijkheid, kordaat veiligheidsbeleid en burgerparticipatie zijn enkele van de hoofdpunten van de nieuwe bestuurscoalitie N-VA/Progressief Kartel die in januari de teugels in handen neemt.