Partijen mogen charter voor huisvesting ondertekenen
Op de startdag over huisvesting. Foto: Riso
17 oktober is de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. Meer dan toen jaar bundelen sociale organisaties in Tienen, samen met maatschappelijk kwetsbare groepen, de krachten om zich te verzetten tegen armoede.

Op  de Werelddag van Verzet tegen Armoede nodigen de organisaties jaarlijks beleidsmensen en burgers uit om solidair te zijn met de medemensen die uitsluiting ervaren. Vorig jaar organiseerde de werkgroep een vertelavond rond huisvesting. Daarom komt er nu een ‘Charter – huisvesting’. Dat is het resultaat van overleg tussen mensen in armoede, het netwerk van verenigingen en lokale actoren die sleutels tot verbetering in handen hebben.

In dit charter staan tien actiepunten om wonen in Tienen voor iedereen toegankelijker te maken. Het charter zal ondertekend worden door lijsttrekkers van de politieke partijen van Tienen en door de sociale organisaties. Die worden daartoe uitgenodigd op 13 september van 19u tot 19u45 u bij het OCMW Tienen.

Op 17 oktober, van 14 tot 17 uur, volgt een lokale infomarkt in CC Kruisboog. Ook worden stadsgenoten gevraagd om het symbool van verzet tegen armoede – de witte geknoopte lakens- uit te hangen als teken van solidariteit.

De Werkgroep 17/10 Tienen bestaat uit volgende organisaties: Caw Oost-Brabant – TEAM Tienen, Erm ’n Erm vzw, Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen - LOP Tienen, Kringwinkel Hageland vzw, Begeleid Wonen Tienen vzw, Hestia vzw, OCMW, Cnuz, Wonen tussen zoet en zout-, SVK WoonregT, Riso.