Ik ben mijn dag vandaag gestart met het beantwoorden van een reactie op mijn blogbericht van maandag. Hierbij heb ik getracht duidelijk het verschil aan te tonen tussen JustWork en de ruime uitzendmarkt. Bij het “ontwerpen” van het JustWork concept hadden we wel verwarring verwacht. Het creëren en lanceren van een eerste lowcost-interimorganisatie in België in een reeds drukbezette markt roept immers vragen op. Ik grijp vandaag dan ook graag de gelegenheid aan om het concept JustWork wat nader toe te lichten, transparant en no-nonsense als we zijn.

De eerste pennentrek begon, zoals elk businessplan zou moeten beginnen, met onze Mission Statement. Het geeft tegenover onze klant duidelijk weer wat de doelstellingen zijn en het weet de visie, missie en strategie van de opsteller en het bedrijf te vertalen naar de huidige en toekomstige medewerkers van de onderneming. Zo ook met de Mission Statement van JustWork:

JustWork is the leading low-cost temporary staffing company for blue collar labor and payrolling through a continuous focus on cost-containment and operating efficiencies.

Elk halfuur van iedere JustWork meeting wijden we aan de Mission Statement. Ik maak me dan ook sterk dat elk van mijn medewerkers deze kent, begrijpt en voornamelijk naleeft. Het is gemakkelijk en zorgt voor duidelijke en herkenbare lijnen.
Past het niet in onze filosofie en komt het aldus niet voor in de Mission Statement dan komt het gewoon niet aan bod. Het grootste gevaar van een onderneming is immers regelmatig – al dan niet onder invloed van conjunctuurschommelingen - het geweer van schouder veranderen. Dit doen wij niet. Wij blijven vasthouden aan onze idealen en focussen ons onaflatend op onze doelstellingen.

Een woordje uitleg:

Leading: Op vandaag bespelen we nog alleen het lowcost veld en zijn we dus marktleider in onze specialisatie. Dankzij onze voorsprong en ondertussen opgedane expertise zullen we ook in de toekomst een niet te onderschatten leidersrol blijven vervullen. Naast dit is leading ook een state of mind en zorgt voor de fierheid en performantie van elk van mijn medewerkers. Zo blijven ze steeds waakzaam.

Low-cost: De lowcost filosofie is tweeledig en slaat enerzijds op de niet te onderschatten kostenbesparing welke wij voor de klant kunnen betekenen, terwijl het evenzeer intern zwaar doorgetrokken is. Lowcost willen zijn is inboeten op gewoontes en het afleren van gebruiken. Elk gebruik, werking, aankoop of systeem werd vanaf het begin onder de loep genomen door middel van het stellen van de simpele vragen; is dit wel nodig of kan het beter, anders, goedkoper? Zo zijn onze kantoren, zonder afbreuk te doen aan de ergonomie of ander comfort en een professionele uitstraling, zo goedkoop mogelijk ingericht. Denk maar aan tweedehands stapelrekken als bureel, spaarlampen van ikea, enz…. Er zijn echter enkele zaken waar ik stijfkoppig nooit wil en zal op besparen; het loon, comfort en uitgebreide opleidingen van mijn medewerkers en de moderne up-to-date hard- en softwaresystemen.

Temporary Staffing Company: JustWork heeft een duidelijke focus op tijdelijke tewerkstelling en maakt hier zijn specialisatie van. We doen enkel dit.

Blue Collar Labor: JustWork is specialist op vlak van arbeidersprofielen in de meest ruime zin. Vacatures voor bedienden zijn niet aan ons besteed, we hebben er ook geen ervaring in. Schoenmaker blijf bij uw leest, weet u nog?

Payrolling: Wij bieden het laagste markttarief voor het payrollen van de door het bedrijf zelf geselecteerde medewerkers en maken hierbij geen onderscheid tussen arbeiders of bedienden.

Continuous focus on cost-containment: De lijnen zijn uitgezet bij de opstart maar worden doorgetrokken in de totale werking van onze onderneming. Hier helpen ook weer de simpele vragen; is dit wel nodig? Of is dit nog nodig? Is het antwoord neen, dan schrappen we onmiddellijk. 60% van mijn tijd gaat op in het kritisch bekijken van de te maken kosten, het bewaken van gemaakte kosten en het vereenvoudigen/verbeteren van processen. Een duidelijke down-to-earth politiek dus.

Operating efficiencies: enkel door het nog meer efficiënt maken en verbeteren van onze operationele werking kunnen wij onze lage prijzen blijven hanteren en garanderen. Zo herevalueren wij wekelijks ons productieproces waarbij we de mogelijkheid tot automatisatie onderzoeken of zelfs volledige werkingen schrappen.
En dit gaat ver. Zo rijden onze Dacia (lowcost) bedrijfsvoertuigen met een registratiesysteem rond. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds dienen onze commerciële medewerkers geen manuele weekverslagen of opvolgingsrapporten meer te maken wat terug tijd vrijmaakt voor onze core business. Anderzijds krijgen ze dagelijks een automatisch efficiëntieverslag waarbij de meest efficiënt te volgen route naar hun klanten wordt berekend.
Op de kantoren zijn dergelijke invloeden terug te vinden in het geven en labelen van vaste plaatsen voor alle kantoorbenodigdheden. Dankzij deze simpele ingreep lopen onze medewerkers geen uren per maand te zoeken en komt er tijd vrij voor hun enige focus, het helpen van onze klanten.

Morgen staan twee zeer belangrijke meetings met leveranciers, twee klantenbezoeken, een evolutiegesprek met één van de medewerkers en een Voka Lerend Netwerk Sales, waarvan ik trouwens peter ben, op het programma. Ongetwijfeld weer stof genoeg om op deze blog achter te laten.

Het gaat u goed.

Piet