CD&V Kortrijk legde op Rerum Novarum drie prioriteiten voor de komende verkiezingen. Wijkzorgcentra, mobiliteit en huisvesting zijn de belangrijkste.

Een centrale plaats voor brede zorgtoegang en ontmoeting.

Roel Deseyn(CD&V): "Stel je eens voor: één plaats voor een breed aanbod van zorg, ongeacht je leeftijd, je vragen, je problemen, je specifieke zorgnood. Een plaats, dicht bij je thuis, waar je ook mensen kunt ontmoeten. Eén toegankelijk centrum voor algemene zorgondersteuning, zoals bijvoorbeeld: huisarts, pedicure, consultaties van Kind & Gezin, aanvraag voor ondersteuning van VAPH, hulp bij de vele brieven die je ontvangt, ... waar jouw casemanager je ondersteunt en mee zoekt naar meer gespecialiseerde hulp en zorg als dat nodig is. En dat allemaal in jouw wijk!"

CD&V wil ook inzetten op huisvesting.

Deseyn: "We voelen dat er meer nood is aan sociale, betaalbare huisvesting. Als tussenoplossing kan er gewerkt worden met premiestelsels die betaalbaarheid in de hand werken, maar uiteindelijk moet het aantal sociale koop- en huuwoningen omhoog. Tijd dat de toekomstige burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden in Kortrijk met een plan komen dat de sociale huisvestingsmaatschappij motiveert om nieuwe, betaalbare woningen te bouwen voor Kortrijkse gezinnen. Dat is nodig, want de wachttijd en het aantal wachtenden is de laatste jaren enkel gegroeid. Momenteel is de situatie zo dramatisch dat er - ook voor wie op de prioriteitslijst staat - geen garantie is om ooit geholpen te worden. Maar ook op de private markt is er werk aan de winkel om de betaalbaarheid te verhogen: de werking van het Sociaal Verhuurkantoor De Poort in Kortrijk moet door het stadsbestuur maximaal ondersteund worden om huurprijzen niet verder de pan uit te laten swingen. En het kan niet dat jonge mensen volledig van hun ouders afhankelijk zijn om een woning te verwerven. Huisvesting is niet enkel een verhaal van muren bouwen, maar ook van muren slopen: muren tussen buren. Ieder huis in Kortrijk moet een echte thuis worden in een buurt waar mensen zich goed voelen.  We willen in iedere buurt of wijk een ontmoetingsplaats met zitbanken (van facebook naar facebank), voldoende groen en rust en oog voor toegankelijkheid en nabijheid voor minder mobiele mensen (kangoeroewoningen).

Wat mobiliteit betreft heeft CD&V ook plannen.

Deseyn: "Kortrijk staat stil!  Uit een studie blijkt dat onze stad, samen met Gent, op een trieste plaats 5 staat als het over verkeersellende gaat. En daar zijn niet enkel autorijders de dupe van maar ook het openbaar vervoer en de zwakke weggebruikers die vaak genoodzaakt worden om doorheen gevaarlijke situaties te moeten laveren. Uiteraard ondersteunt Beweging.Net het belang van verkeersluwe en leefbare stads- en dorpskernen, maar die kunnen pas gerealiseerd worden als er ook een vlotte doorstroming voor gemotoriseerd vervoer en afzonderlijke rijpaden voor openbaar vervoer zijn. En voor BN is het scheiden van verkeersstromen en -bewegingen ook noodzakelijk met het oog op verkeersveiligheid. De ongevallencijfers zijn hardnekkig: het aantal ongevallen op Kortrijks grondgebied schommelt constant op zo’n 400 per jaar.  #goforzero, een ongevalvrije stad is de ambitie van BN Kortrijk!  Een goede mix van bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid staat daarbij voorop. Te beginnen onderaan de verkeersketen: voldoende ruimte voor voetgangers en goed onderhouden voetpaden in alle woonkernen. Wie minder mobiel is moet ook ongeremd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoersnetwerk in de stad. Een realistisch fietsnetwerk blijft onze prioriteit, maar mag er niet voor zorgen dat elders verkeersonveiligheid gecreëerd wordt. En in straten waar het verkeer dichtslibt, moet er onverkort éénrichtingsverkeer ingericht worden."

De partij voegde nog Mieke Blancke en Dieter Devos toe aan de lijst kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.