N-VA raadsleden pleiten voor kwalitatief behoeftenonderzoek
Gysel en Wyns pleiten voor een kwalitatief behoeftenonderzoek. Foto: if
Sabine Wyns en Joke Gysel, de twee N-VA raadsleden in het OCMW Holsbeek, pleiten voor een kwalitatief behoeftenonderzoek

Het OCMW van Holsbeek wil een behoeftenonderzoek organiseren om te peilen naar de wensen en keuzes die oudere inwoners van de gemeente hebben. "N-VA steunt zulk onderzoek en de inspraak van de inwoners, maar pleit voor meer aandacht voor de kwaliteit van dergelijk onderzoek. Wij vinden dat niet gekozen werd voor het meest kwaliteitsvolle onderzoek. Wij stellen zelfs voor om de opdracht opnieuw uit te schrijven met meer aandacht voor de kwaliteit", zeggen de twee N-VA raadsleden.

"Wij pleiten voor een inschrijver die ook de controle op de betrouwbaarheid van de resultaten garandeert, aandacht heeft voor de privacy en een analyse maakt van de resultaten met het oog op het maken van concrete acties en beleidskeuzes" zeggen Gysel en Wyns.

Tenslotte doen ze een oproep aan de bevolking om massaal deel te nemen aan het behoeftenonderzoek.