Nettoresultaat Dexia stijgt tot 502 miljoen euro
Foto: belga
ANTWERPEN - De financieledienstengroep Dexia boekte in het derde kwartaal 2005 een nettowinst van 502 miljoen euro. Dat is een stijging met 28,6% tegenover de 391 miljoen een jaar eerder. Analisten rekenden op een winstcijfer van 424,3 miljoen euro.

De stijging van de nettowinst was voor 78 miljoen euro te danken aan niet-operationele elementen. Per aandeel kwam de nettowinst uit op 0,47 euro, 34,3% meer dan in het derde kwartaal van 2004. Dexia kocht in het derde kwartaal 4,16 miljoen eigen aandelen in. Het rendement op het eigen vermogen beliep in het derde kwartaal 19,3%, tegen 14,4% een jaar eerder.

Dexia boekte het afgelopen kwartaal 1,510 miljard euro opbrengsten, 14,5% meer dan een jaar eerder. Analisten rekenden hier op 1,402 miljard. De kosten stegen 7% tot 821 miljoen euro. Daarvan is EUR 11 miljoen verbonden aan de sluiting van de Duitse verzekeringsdochter Rekord. De kostinkomstenratio bleef nagenoeg stabiel op 54,2% over de eerste negen maanden van het boekjaar. Dexia mikt tegen 2007 op een ratio van 52,5%.

Het eerste metier van Dexia, 'Financiering van collectieve voorzieningen en credit enhancement' (PPF) zorgde voor een nettoresultaat van 267 miljoen euro, een groei van 23%. Analisten mikten op een winstbijdrage van 234 miljoen euro. Het rendement op het economisch kapitaal bedraagt 24,8%. De opbrengsten stegen 14,4% tot 571 miljoen euro, de kosten groeiden 7,4% tot 188 miljoen. De uitstaande langetermijnverbintenissen stegen eind september 18,9% tot 221,2 miljard.

Dit metier omvat de Amerikaanse dochter FSA, die vorige week de publicatie van de kwartaalresultaten op vraag van de Amerikaanse beurswaakhond SEC uitstelde. De SEC vroeg om een herberekening om een andere interpretatie te geven aan de norm 'SFAS 133', voor de boekhoudkundige verwerking van bepaalde dekkingsoperaties. Door de herberekening van de resultaten in de periode van januari 2001 tot juni 2005 zal het resultaat na belastingen gecumuleerd met 55 a 60 miljoen dollar stijgen. De gevolgen voor de geconsolideerde rekeningen van Dexia zijn te verwaarlozen. Dexia meldt in het persbericht dat FSA eind september voor 351,6 miljard dollar verzekerde bedragen had uitstaan. FSA heeft tot nu toe geen eisen tot schadevergoeding gekregen voor de orkanen Katrina en Rita.

Het tweede metier, 'Personal Financial Services' (PFS) of 'financiele dienstverlening aan particulieren', leverde een winstbijdrage van 112 miljoen euro, wat 9,8% meer is dan een jaar eerder. Analisten gingen uit van 110 miljoen euro. De opbrengsten stegen 5% en de kosten 3,1% in het derde kwartaal. Het rendement op het economisch kapitaal verbeterde tot 25,5%. De cliententegoeden groeiden in totaal 8,4% op jaarbasis tot 124,9 miljard euro. Daarvan is 83,5 miljard afkomstig van retailbankieren en 41,3 miljard van private banking. Een klant wordt beschouwd als een private banking klant als hij meer dan 500.000 euro aan financiele activa heeft bij de bank.

De tak PFS omvat retailbankieren en private banking. De distributie van verzekeringen maakt hier deel van uit, maar de productie van verzekeringsproducten niet meer. Dit laatste is overgeheveld naar het derde metier, 'Financieel beheer en verzekeringen' (IMIS). Dit metier zag de winstbijdrage 29,7% groeien tot 44 miljoen euro. Analisten gingen uit van 49 miljoen euro. De opbrengsten stegen 7,3%, de kosten 12,5% en het rendement op het economisch kapitaal lag op 22,6%.

Het vierde metier is 'Thesaurie en Financiele markten'. Deze tak tenslotte zorgde met een winstbijdrage van 73 miljoen euro voor 56% meer winst. Analisten hielden rekening met 44,65 miljoen.

CEO Pierre Richard zegt in een toelichting: 'Ook dit kwartaal leveren onze resultaten het bewijs van de robuustheid van Dexia. We zijn ervan overtuigd dat de resultaten voor het hele jaar 2005 in de lijn zullen liggen van onze doelstellingen op middellange termijn, wat efficientie en onderliggende groei betreft, en hoger wat het rendement op het eigen vermogen aangaat, en dit ondanks de recordprestatie van 2004.'