Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS/TIJD-NIEUWSLIJN) - Societe Generale, de op twee na grootste bank van Frankrijk, heeft in het derde kwartaal van 2005 een nettowinst behaald van 1.132 miljoen euro, een stijging met 40,4 procent tegenover de 806 miljoen in het derde kwartaal van 2004. Analisten gepolst door Bloomberg gingen gemiddeld uit van een winst van 963 miljoen euro.

De nettobaten uit het bankbedrijf namen met 19,6% toe (+17,6% op vergelijkbare basis) tot 4.876 miljoen euro. De operationele kosten stegen met 9,8% (+8,5% op vergelijkbare basis) naar 3.016 miljoen euro waardoor het bruto operationeel resultaat 39,7% (+36,1% op vergelijkbare basis) steeg naar 1.860 miljoen. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 25,2% tegen 19,5% een jaar eerder.

Over de eerste negen maanden behaalde de groep een winst van 3.315 miljoen euro, een stijging met 33,4% tegenover vorig jaar. De netto baten uit het bankbedrijf namen met 16,6% toe tot EUR 14.080 miljoen en het bruto operationeel resultaat steeg 30,9% tot EUR 5.182 miljoen.

1875)