(Belga) Paus Benedictus XVI verliet zondagavond Sao Paulo na een bezoek van vier dagen aan Brazilië. Het is zijn eerste bezoek aan Latijns-Amerika sinds zijn pontificaat.
Net voor zijn vertrek en tijdens zijn laatste toespraak in aanwezigheid van de Braziliaanse vice-president José Alencar, herinnerde Benedictus XVI zich de 'intense en onvergetelijke uren' die hij in Brazilië doorbracht. ' Het enthousiasme en de vroomheid van het volk staan voor altijd in mijn geheugen gegrifd', aldus de paus. Tijdens zijn bezoek aan Brazilië, bevestigde Benedictus XVI de morele waarden van het Katholicisme en probeerde hij een nieuwe evangelische wind te geven aan de Latijns-Amerikaanse kerk terwijl hij zich keerde tegen de agressieve bekeringsijver van evangelische sekten. Hij bekritiseerde ook de autoritaire regimes in Latijns-Amerika. Bovendien nodigde hij de geestelijken tijdens de opening van de vijfde Latijns-Amerikaanse bisschoppelijke conferentie ook uit om de verdediging van het geloof niet te vermengen met politiek engagement(DIL)