(Belga) De stad Gent heeft voor het eerst in haar geschiedenis een schepen van allochtone komaf. Paars heeft de schepenambten verdeeld en de sp.a- kandidate Fatma Pehlivan is schepen geworden van dienstverlening, personeel en administratieve vereenvoudiging. Die laatste bevoegdheid is nieuw in Gent.
VLD-lijsttrekker Sas van Rouveroij is eerste schepen en krijgt de bevoegdheid over haven en innovatie, ook al een nieuwigheid. Tot slot valt op dat de stad Gent er een schepen bij krijgt. "Het nieuwe gemeentedecreet maakt het mogelijk de OCMW-voorzitter op te nemen in het college", zegt Patrick Boes, kabinetsattaché van Daniël Termont, de nieuwe burgemeester van Gent. "Vanaf 2012 is dat verplicht, maar wij hebben hierop al geanticipeerd". (kva)