(Belga) Broederlijk Delen heeft tijdens de vastencampagne 2006 ruim 3,6 miljoen euro ingezameld, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2005. Het bedrag is een voorspelling op basis van de huidige resultaten en ervaringen uit het verleden.
Onder het motto "Het Zuiden wil groeien" zamelde de niet-gouvernementele organisatie tussen 1 maart en 16 april geld in voor haar 250 projectpartners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Met de jaarlijks terugkerende vastencampagne wil Broederlijk Delen projecten van de bevolking in het zuiden stimuleren. "We zetten zelf niets op", zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen maandag. "We zorgen ervoor dat groepen mensen in het zuiden hun eigen plannen kunnen en mogen waarmaken." Daarvoor stelt Broederlijk Delen financiële middelen ter beschikking van de projectenorganisatoren, die ook bijgestaan worden met advies van tijdelijke medewerkers van de ngo. In totaal leverde de campagne 3.625.454 euro op, een voorspelling die gebaseerd is op de huidige resultaten, aangevuld met een projectie op basis van ervaringen uit het verleden. (svr)