Om het economisch herstel te bevorderen, wil de Europese Commissie de uitgaven voor groei- en werkgelegenheidsmaatregelen volgend jaar met ruim drie procent optrekken. Dat heeft bevoegd eurocommissaris Siim Kallas woensdag gezegd bij de voorstelling van de ontwerpbegroting voor 2010.

Volgens de plannen van de Commissie zal Europa in 2010 in totaal 62 miljard euro vrijmaken voor projecten die banen scheppen of behouden, bedrijven helpen en het concurrentievermogen versterken. Zo worden de uitgaven voor vervoer- en energienetwerken met 12 procent opgetild en ook voor onderzoek worden meer fondsen gereserveerd.

Het gros van het geld gaat echter naar het cohesiebeleid, waarmee Europa de ontwikkeling van de armere regio's wil stimuleren. Meer dan de helft van de enveloppe van 49 miljard euro is bestemd voor de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. (DWM)