Het Europees Parlement wil de lidstaten van de Europese Unie toelaten om de kosten van lawaai, luchtvervuiling en files door te rekenen in de tol die vrachtwagens betalen op Europese wegen. "Een eerste belangrijke stap waarmee het principe 'de vervuiler betaalt' wordt ingevoerd in het wegtransport", stelt Europarlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a).
Het halfrond in Straatsburg schaarde zich woensdag achter een voorgestelde hervorming van de Europese kaderwet die de tolsystemen voor vrachtwagens regelt. Bedoeling is dat naast infrastructuurkosten voortaan ook milieukosten in rekening gebracht kunnen worden bij de vastlegging van de tol. Het voorstel biedt de lidstaten gemeenschappelijke methodes voor de berekening van de externe kosten van luchtvervuiling, lawaai en files. Het Europees Parlement moet over het voorstel een akkoord bereiken met de lidstaten. Dat belooft een harde dobber te worden, want veel hoofdsteden kanten zich tegen het idee dat de opbrengsten van de tolsystemen per definitie geherïnvesteerd moeten worden om de milieukosten van het wegtransport te verlagen. Ook het doorrekenen van de kosten van files stuit op veel weerstand. (KWO)