(Belga) Vlaams minister Kathleen Van Brempt zal op 7 juni de sp.a-lijst trekken bij de Europese verkiezingen. Het partijbestuur van de Vlaamse socialisten heeft daarvoor donderdag het licht op groen gezet. De tweede en derde plaats gaan naar de huidige Europese parlementsleden Saïd El Khadraoui en Anne Van Lancker. Het partijcongres moet in maart nog zijn fiat geven.
Het was partijvoorzitster Caroline Gennez die geflankeerd door Van Brempt, El Khadraoui en Van Lancker de top drie voor de Europese verkiezingen voorstelde. Met Van Brempt kiest sp.a volgens Gennez voor iemand met nationale uitstraling, een geloofwaardig profiel en met kennis van zaken. Van Brempt, die toegaf dat ze zelf verrast was door het aanbod, zetelde tussen 1999 en 2003 al in het Europees parlement. Ze is ook kandidaat om voor de Vlaamse verkiezingen de Antwerpse lijst te duwen. "Het is de bedoeling mijn mandaat op te nemen waar ik de lijst trek", voegt ze eraan toe. Op de rol die Bert Anciaux bij de verkiezingen zal spelen, wilde Gennez niet ingaan. "Naar aanleiding van zijn lidmaatschap hebben we niet gesproken over lijsten", luidt het. (DWM)