(Belga) Vlaams minister Kathleen Van Brempt trekt op 7 juni de Europese lijst van sp.a. De huidige europarlementsleden Saïd El Khadraoui en Anne Van Lancker staan op de plaatsen twee en drie.
Van Brempt zal bij de Vlaamse verkiezingen ook lijstduwer zijn voor de provincie Antwerpen. (DWM)