De onderzoeksrechter belast met het dossier van de gasramp in Gellingen in juli 2004 is overgegaan tot de inbeschuldigingstellingen. De verschillende personen en ondernemingen worden beschuldigd van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen en van doodslag.
De persmagistrate preciseerde dat die beschuldigingen slechts een deel van de procedure uitmaken. De beschuldigingen hebben een voorlopig karakter en geven de betreffende personen de mogelijkheid bepaalde rechten te doen gelden, zoals het aanvragen van inzage in het dossier. Wanneer de onderzoeksrechter vindt dat zijn onderzoek volledig is, zal hij het dossier aan de procureur overmaken, die het op zijn beurt zal bekijken en zijn positie zal bepalen. De procureur kan op dat ogenblik eisen dat er bijkomende onderzoeksdaden gesteld worden of dat er wordt overgegaan tot vorderingen. Enkele van de beschuldigden zijn Fluxys, Husqvarna Belgium en Bruno Van Grootenbrulle, burgemeester van Ath. (lim)