(Belga) Het mestoverschot in Vlaanderen blijft verder dalen. Dat blijkt uit het "Voortgangsrapport 2005" dat de Mestbank donderdag voorstelde. Toch stagneert volgens de Mestbank de situatie.
Vlaanderen probeert al sinds 1991 om het mestoverschot terug te dringen. Het teveel aan mest komt namelijk in het grond- en oppervlaktewater terecht en veroorzaakt zware watervervuiling. Het huidige mestbeleid is gestoeld op drie pijlers: aanpak aan de bron, verwerking en export en een optimalere invulling van de bemestingsnormen. Vooral de aanpak aan de bron, bijvoorbeeld via milieuvriendelijke voeders en betere voedingstechnieken, blijkt succesvol. Desalniettemin stagneert de daling van het mestoverschot en is die minder sterk dan in 2003. Zo daalde in het mestoverschot voor fosfaten toen met 6 miljoen kilogram (1,5 miljoen kg in 2004), het aandeel nitraten met 9 miljoen kilogram (3 miljoen kg in 2004). (lim)