(Belga) Ondanks alle voorlichtingscampagnes en vooruitgang in de strijd tegen aids, verspreidt de ziekte zich nog verder in Europa. Intussen zijn in de Europese landen al meer dan twee miljoen mensen besmet met HIV. Dat is gebleken op de Europese aidsconferentie in Dublin.
Veruit het zwaarst getroffen zijn Oost-Europa en Rusland, waar 1,5 miljoen seropositieven leven. Het virus, waartegen noch een vaccin, noch een geneesmiddel bestaat, vespreidt zich vooral onder jonge mensen. Vijfenzeventig procent van de nieuwe besmetten is jonger dan 25. (lim)