(Belga) Het Europese Parlement heeft donderdag in Straatsburg in eerste lezing het voorstel over de reglementering van chemische stoffen (Reach) goedgekeurd. Na een meer dan twee uur durende stemming schaarde een meerderheid van 407 Europarlementsleden zich achter het wetgevende pakket dat reeds twee jaar de industrie en de milieu- en gezondheidslobby verdeelt.
Reach werd donderdag tijdens een rumoerige zitting goedgekeurd met een meerderheid van 407 tegen 155. Eenenveertig leden onthielden zich. Beide kampen haalden een overwinning binnen. Voor stoffen die in kleinere hoeveelheden worden geproduceerd of geïmporteerd (minder dan 10 ton per jaar) hoeven de ondernemingen minder informatie door te spelen dan voorzien. Anderzijds slaagden de voorstanders van een strenge reglementering erin de toelating van de meest gevaarlijke stoffen te versterken. Reach is één van de meest omvangrijke wetgevende voorstellen die momenteel in de Europese instellingen worden behandeld. Het doel van het voorstel bestaat erin om in een bestek van elf jaar 30.000 van de circa 100.000 chemische stoffen in Europa te registreren. Van vele van die stoffen is de impact op de volksgezondheid en het milieu amper bestudeerd. (TVP)