(Belga) De belastingdiensten zitten met de handen in het haar. Door een opeenstapeling van problemen hebben ze nog geen enkele aangifte kunnen verwerken.
Het wordt minstens drie maanden langer wachten op de afrekening van de belastingen. Computerproblemen zijn niet de enige oorzaak voor het uitstel. Ook de wijzigingen door de decumul voor gehuwden gooien roet in het eten: een rondzendbrief met gevolgen voor ruim een miljoen belastingplichtigen, ontbreekt. "We hebben ook geen toegang tot de gegevens die we nodig hebben voor de verwerking, zoals het computerprogramma met de fiches van de werkgevers", getuigt een ambtenaar bij de fiscus. Verder werkt het systeem om de belastingbrief in te scannen, waarvoor de formulieren een nieuwe opmaak kregen, nog niet helemaal. Beloofd was dat de fiscus 110 informatici zou aanwerven om de problemen op te lossen, maar die zijn er nog niet, geeft staatssecretaris voor Modernisering van Financiën Hervé Jamar (MR) toe. De staat doet er ook geen voordeel bij om de problemen snel op te lossen, heeft CD&V-kamerlid Carl Devlies becijferd. De meeste belastingplichtigen krijgen geld terug van de fiscus, samen zo'n 2,7 miljard euro in 2005. Hoe langer de belastingambtenaren met de duimen zitten te draaien, hoe langer dat geld in de staatskas blijft. (TVP)