(Belga) De Raad van State torpedeert in een advies het voorontwerp van wet die voorziet in een heffing van 15 procent op beleggingsfondsen die minstens 40 procent beleggen in obligaties.
De Raad van State wijst twee grote lacunes met de vinger. Ten eerste acht de Raad van State de mogelijkheid, die de regering zich voorbehoudt om de heffing via een koninklijk besluit (KB) uit te breiden naar andere fondsen, niet te rechtvaardigen en juridisch onverdedigbaar voor het Arbitragehof. De mogelijkheid om de heffing uit te breiden naar fondsen zonder Europees paspoort is ongrondwettelijk. Volgens de Raad van State schendt het voorontwerp ook de gelijkheid van de belastingbetalers voor de wet. De heffing viseert immers enkel de meerwaarden op bepaalde obligatiefondsen, en niet de meerwaarden op obligaties. (TVP)