(Belga) Vlaams minister Bert Anciaux pleit ervoor dat de Vlaamse regering de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap zelf opstart. "De constructie van echt confederalisme kan nooit lukken vanuit een federale logica en die hanteerde Yves Leterme nog steeds. De twee gemeenschappen moeten de motor worden van een stevige staatshervorming, zonder deadline en zonder federale bemoeienis", meent Anciaux (VlaamsProgressieven).
Het federaal niveau dient zich volgens Anciaux bezig te houden met de koopkracht, de bestrijding van de armoede, vergrijzing, asielzoekers, enzovoort. "Maak een regering met 10 ministers en hevel alles over waar je niets mee doet", aldus de Vlaamse minister. Yves Leterme mag volgens hem best een nieuwe kans te krijgen als premier. "Na zulk een annus horriblis mag hij ook wel eens op een deftige wijze zijn verantwoordelijkheid opnemen", aldus Anciaux. Intussen heeft Bart Caron, fractieleider van VlaamsProgressieven in het Vlaams parlement, Vlaams parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten gevraagd om het Vlaams parlement uit vakantie terug te roepen. Eerder had ook Jürgen Verstrepen (LDD) erop aangedrongen dat het Vlaams parlement zou worden samengeroepen. VlaamsProgressieven vraagt dat het parlement bij hoogdringendheid de resolutie zou behandelen die aan de Vlaamse regering vraagt om gesprekken op te starten op basis van artikel 35 van de Grondwet. (SVR)